Ras - Rasspecifik

- RAS - Rasspecifik Avels Strategi för Jack Russell terrier
HISTORIK Ursprung Jack Russell Terrier kommer ursprungligen från England. Där formades rasen under 1800-talet av kyrkoherde John (Jack) Russell. Han utvecklade en typ av foxterrier som passade de jaktegenskaper han sökte i en hund som skull klara av livet med foxhounds likaväl som att den skulle kunna gå ner i rävgryt eller driva ut andra rovdjur ur dess bohålor. Två varianter utvecklades ur så gott som samma linjer, enda skillnaden var egentligen storlek och proportioner. Den högre, mer kvadratiskt byggda varianten är numera känd som Parson Russell Terrier medan den lågbenta, proportionellt längre är känd som Jack Russell Terrier. Varför har Jack Russell Terrier en Australisk standard Jack Russell Terrier har varit en godkänd ras i Australien sedan 1991. Den australiska Jack Russell Terriern hade förmånen att ha hängivna och kunniga supporters i The Jack Russell Terrier Club of Australia (Inc.), som grundades 1972. De förde stambok och hade noggrant nedtecknade stamtavlor som kunde styrkas. Klubben har en växande grupp av typlika hundar som fått internationellt erkännande under namnet australisk Jack Russel Terrier. The Jack Russell Club of Australia var ansvarig för rasens utveckling fram till 1991. I Australien registrerades 1977 st Jack Russell Terriers år 1988. Den australiska standarden är kortfattad, noggrann, beskrivande och internationellt tillämplig. Australiensarna hade erfarenhet av att tidigare ha utvecklat Border Collien som en godkänd ras och Förde fram den till dess nuvarande höga standard. De utnyttjade den kunskapen också på Jack Russell Terrier. FCI godkände rasen 2001 vilket medförde att Jack Russell Terriern erkändes av SKK. Användning och mentalitet Duglig jaktterrier, lämpad för grytjakt. Utmärkt sällskapshund. Jack Russell Terrier skall vara livlig, alert och aktiv med ett intensivt och intelligent uttryck. Rasen skall vara framåt, orädd och vänlig med gott självförtroende. ”Framåt och orädd' betyder inte aggressiv. Den skall vara vänlig och ha ett gott självförtroende - alltså en hund som ser ut att ha roligt. Den får inte vara nervös, aggressiv eller skygg. Bra temperament och god karaktär har alltid varit viktiga egenskaper i rasen. De är stora personligheter och är anmärkningsvärt modiga för sin storlek. De är lika förtjusta i att gå på jakt, som att leka med barnen hemma. Jack Russell i Sverige Rasen kom till Sverige 1965. En känd svensk kvinnlig hästuppfödare lät importerade den första tiken. Hon blev väldigt uppskattad på alla hästevenemang. Andra uppfödare och ryttare upptäckte genast rasens fördel. Dessa hade redan etablerade kontakter med England och Irland med import av främst hopphästar med jakthästblod.
jack-russell-terrier-001 2006-02-18 Sid 1 (3)
Ryttare är ju ett rörligt släkte som reser runt på olika evenemang med sina hästar, här följde också Jack Russell
Terriern med, sittande på instrumentbrädan i lastbilshytten. Några hanar blev rikt använda i aveln på denna tid.
I England fanns redan en klubb Jack Russell Terrier Club of GB så denna klubb blev inspirationen och
moderklubben till den Svenska klubben vid namn Jack Russell Terrier Club of Sweden som bildades i
september 1987. 1986 hade man den första mönstringen, arrangör var denna svenska klubb, 103 hundar kom
till Skillingaryd för att låta domaren Eddie Chapman mönstra dessa. I Tidningen Ridsport annonserade JRTC of
Sweden också efter hundar av Jack Russell typ. På pappret skulle namn, färg och teckning fyllas i samt
eventuellt känd stamtavla. Klubben hade sin första utställning under sist första år. En engelsk terrier jaktman
dömde utställningen. På jakt i England användes främst den mer högbenta typen. Följden i Sverige blev att fler
högbenta importerades. I den engelska standarden var storleken dock väldigt generös. Hundar emellan 10 till
12 inch tävlade för sig och hundar emellan 12 och 15 inch.
Nämnas kan också att dom släthåriga gick själva i nämnda storleks klasser och dom broken och sträva i den
andra klassen. Verksamhet med hundar registrerade i och utanför JRTC of Sweden forsatte till 1992. Då
Parson Russell Terrier, då under namnet Parson Jack Russell Terrier kunde mönstras in i Svenska
Kennelklubben. En Parson Russell Terrier skall vara runt 14 inch, så endast den högre storleks klassen
passade in här. Några uppfödare mönstrade in sina Jack Russell Terrier till Parson Russell Terrier. Denna
mönstring pågick hela 1994 ut. Intypning av Parson Russell Terrier har sedan fortsatt och är fortfarande möjlig i
Svenska Kennelklubben alltså hundar runt 14 inch.
2001 fick rasen Jack Russell Terrier sin chans att bli inregistrerad i Svenska Kennelklubben. På Stora
Stockholm I december samma år hölls den första inmönstringen. Cirkeln var sluten när den sista hölls på
samma utställning 3 år senare.. Även som med Parson Russell Terrier är det fortfarande möjligt att typa in sin
Jack Russell Terrier. Många Jack Russell Terrier valpar har sett dagens ljus och blivit inregistrerade i Svenska
Kennelklubben. Rasen har ju haft en seriös avel med ett försprång främst i Australien men även Nya Zeeland
på cirka 30 år, så ett fler tal goda avelsdjur har hämtats hem från dessa kontinenter. Men även några andra
länder har bidragit med avelsdjur. För rasen bådar det gått med dessa möjligheter att ta vara på det bästa från
Sveriges linjer kombinerat med dessa importer. Av registrerings statistik att döma är rasen redan den fjortonde
mest populära hund i våra svenska folkhem.
En interrim styrelse bildades den 20 oktober 2002 och i och med det var snart bildandet av Jack Russell
Klubben ett faktum. Den 1 mars 2003 fick klubben officiell status.
HELHETSBILD – JACK RUSSELL TERRIER I DAG
Population & Inavelsgrad
Då majoriteten av vår ras består av inmönstrade Jack Russell Terriers vars stamtavlor ej är registrerade utan
benämns med ordet SAKNAS om ej hundarna i stamtavlan är registrerade. Måste stor vikt läggas i framtiden
på att ta vara på de kunskaper som finns om blodslinjerna i de olika individerna och sprida detta bl.a. genom att
skicka med kopior med valpar på den information som saknas även om det ej registreras av SKK. Detta är ju
självklart viktigt för att vi ej skall hamna i en inavelssituation som annars snart kan bli ohållbar. Vi skall beakta
åldern på våra avelsdjur, ej använda för unga djur. Tikarna är redan reglerade av SKK. Jack Russell Klubben
rekommenderar ej avel med hanhundar som inte uppnått en ålder av minst 12 månader.
Antal hundar i registrerade i Sverige:
2002 2003 2004
Födda: 113 st 310 st 523 st
Importerade: 10 st 16 st 13 st
jack-russell-terrier-001 2006-02-18 Sid 2 (3)
Inmönstrade:
321 st
203 st
266 st
Totalt:
444 st
529 st
802 st
Vårt mål om 5 år : Att fler och fler av de JRT som registreras har full stamtavla för att i samråd med genetiska experter ta fram aktuell inavelsgrad samt släktkurvor för att kunna kontrollera ev. överanvändning i aveln. Strategi (vägen dit): De importerade hundar som finns i Sverige idag med fulla stamtavlor kommer självklart att vara till mycket stor hjälp för framtida avel för att minska inaveln på rasen. Det är nödvändigt att vi utnyttjar en bred avelsbas genom att kombinera våra hundar. Rasklubben skall kunna bistå uppfödarna med hjälp för att räkna ut inavelsgraden vid behov. Hälsoläget Då rasen är så ny i Sverige så har vi inga möjligheter att gå bakåt i tiden för att söka olika sjukdomar m.m. Men statistik från några försäkringsbolag ger inga tecken på ras sjukdom i dagsläget. Vårt mål om 5 år: Återigen granska försäkringsbolagens statistik för att få nya underlag om sjukdomar och rasens hälsa för att kunna bibehålla rasen frisk som i dagsläget. Strategi (vägen dit): Arbeta för en öppen dialog så att eventuella sjukdomar upptäcks och information om dessa kan spridas vidare Mentalitet Det typiska temperamentet skall tillvaratas. När vi går igenom Genetica programmet så finner vi inget MH medelvärde för Jack Russell Terrier utan endast för Parson Russell Terrier. Om denna innehåller beskrivna hundar av båda raserna framgår ej. Vid kontroll med SKK så finns det ca. 40 Jack Russell beskrivna 2002-2004, vilket är ca. 1,5 % av antalet registrerade JRT. Detta kan i dagsläget ej ge oss en rättvis beskrivning av JRT:s mentalitet. Vårt mål om 5 år: Att ha så många som möjligt beskrivna JRT, för att få fram information om rasens mentalitet. Strategi (vägen dit): Klubben och uppfödare skall gemensamt sprida med information om MH och dess vikt samt att arbeta för att JR skall få tillgång till MH beskrivningar runt om i landet. Exteriör JRT:s exteriör varierar idag då ras standarden är nyligen godkänd och många av dagens individer är inmönstrade. Jack Russel Terrier är i mycket en ras i proportioner och mått. Detta är viktigt av flera aspekter. Jack Russell Terriern skall kunna fungera som sällskapshund såväl som grythund. Det finns andra raser som liknar Jack Russell Terriern i flera avseenden men de skiljes lätt åt via korrekta proportioner och mått. Vårt mål om 5 år : Att få en jämnare ras så nära ras standarden som möjligt samt att domare följer denna. Fokus i avelsarbetet bör ligga på korrekta proportioner och mått. Strategi (vägen dit): Att avla efter ras standard och bevara rasen genom ett sunt och genomtänkt avelsarbete samt beakta individuella egenskaper. Att få fler domare examinerade. Utbilda uppfödare. Studera avelsdjurens avkommor, se vad de nedärver, utvärdera avkommeresultatet.
jack-russell-terrier-001 2006-02-18 Sid 3 (3)