Ras standard

JACK RUSSELL TERRIER
Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Íslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska kennelklubben
Grupp 3
FCI-nummer 345
FCI-standard på engelska publicerad 2012-12-05
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2012-10-08
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-02-13
Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar.
Ursprungsland/
hemland
Användningsområde
FCI-klassifikation
Bakgrund/ändamål
Helhetsintryck
Viktiga
måttförhållanden
Uppförande/karaktär
Huvud
Skallparti
Skalle
Stop
Australien
Duglig jaktterrier, lämpad för grytjakt. Utmärkt sällskapshund.
Grupp 3, sektion 2, Arbetsprov är valfritt.
Jack russell terrier kommer ursprungligen från England. Där formades
rasen under 1800-talet av kyrkoherde John (Jack) Russell.
Han utvecklade en typ av foxterrier som passade de jaktegenskaper
han sökte i en hund som skull klara av livet med foxhounds likaväl
som att den skulle kunna driva ut räv och andra rovdjur ur gryt. Två
varianter utvecklades ur så gott som samma linjer, enda skillnaden
var egentligen storlek och proportioner. Den högre, mer kvadratiskt
byggda varianten är numera känd som parson russell terrier medan
den lågbenta, proportionellt längre är känd som jack russell terrier.
Jack russell terrier skall vara en karaktärsfull, aktiv, stark och smidigt
byggd jaktterrier med flexibel kropp av medellängd. De kvicka
rörelserna passar det alerta uttrycket. Kupering av svansen är valfritt
i Australien. Pälsen kan vara slät, sträv eller raggig.
Kroppen skall vara längre än den är hög, dvs. rektangulär.
Kroppsdjupet, mätt från manke till bröstben, skall ha samma mått
som benen, mätt från armbågarna till marken.
Bröstkorgens omkrets bakom armbågarna skall vara ca 40 till 43
cm.
Jack russell terrier skall vara livlig, alert och aktiv med ett intensivt
och intelligent uttryck. Rasen skall vara framåt, orädd och vänlig
med gott självförtroende.
Skallen skall vara flat, måttligt bred och gradvis avsmalna mot
ögonen och det breda nospartiet.
Stopet skall vara väl markerat men inte överdrivet.
Standard för
JACK RUSSELL TERRIER
Ansikte
Nostryffel
Nosparti
Läppar
Käkar/tänder
Kinder
Ögon
Öron
Hals
Kropp
Rygg
Ländparti
Bröstkorg
Svans
Nostryffeln skall vara svart.
Nospartiets längd från stop till nostryffel skall vara något kortare
än avståndet från stop till nackknöl.
Läpparna skall sluta tätt intill käkarna och vara svartpigmenterade.
Käkarna skall vara mycket starka, djupa, breda och kraftfulla.
Tänderna skall vara starka och sluta i saxbett.
Kindmuskulaturen skall vara välutvecklad.
Ögonen skall vara små, mandelformade och mörka med intensivt
uttryck. De får inte vara framträdande. Ögonkanterna skall sluta
väl an och vara svartpigmenterade.
Öronen skall vara övertippade framåt med ett svagt lyft i basen
eller vara helt nedhängande. De skall ha fin struktur och vara
mycket rörliga.
Halsen skall vara muskulös och torr och bära upp huvudet med
god hållning.
Längden från manke till svansansättning skall vara något större
än mankhöjden.
Ryggen skall vara plan.
Ländpartiet skall vara kort, starkt och kraftigt musklat.
Bröstkorgen skall hellre vara djup än bred, med gott avstånd till
marken så att bröstet befinner sig mitt emellan manken och marken.
Revbenen skall vara väl välvda i sin övre del mot kotpelaren,
sedan bli flatare mot sidorna så att bröstkorgen kan omslutas
bakom armbågarna med två händer – dvs. vara ca 40 till 43 cm
i omkrets. Bröstbensknappen skall vara tydligt markerad framför
skulderled-överarmsled.
Svansen kan hänga ner när hunden är i vila. När hunden rör sig
skall den bäras upprest. Om svansen är kuperad skall svanstippen
vara i höjd med öronen.
SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE
Extremiteter
Framställ
Skulderblad
Överarm
Armbåge
Underarm
Framtassar
Bakställ
Helhet
Knäled
Has/hasled
Mellanfot
Baktassar
Rörelser
Päls
Pälsstruktur
Färg
Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda. Skuldrorna skall inte ha
kraftig, bullig muskulatur.
Överarmarna skall vara tillräckligt långa och vinklade så att armbågarna
placeras under kroppen.
Armbågarna skall vara placerade under kroppen.
Frambenen skall vara raka från armbågarna ner till tårna, sedda
såväl framifrån som från sidan.
Framtassarna skall vara runda, hårda och kompakta, varken inåteller
utåtvridna. De skall inte vara stora. Tårna skall vara måttligt
välvda.
Bakstället skall vara starkt, muskulöst och välbalanserat i proportion
till framstället.
Knälederna skall vara väl vinklade.
Hasorna skall vara lågt ansatta.
Mellanfötterna skall vara parallella sedda bakifrån när hunden är
naturligt uppställd.
Baktassarna skall vara runda, hårda och kompakta, varken inåt- eller
utåtvridna. De skall inte vara stora. Tårna skall vara måttligt välvda.
Rörelserna skall vara jämna, fria och fjädrande.
Strukturen kan vara antingen slät, sträv eller raggig och den skall
vara vädertålig. Pälsen skall inte ändras (genom trimning) för att
se slät eller sträv ut.
Enfärgat vitt skall dominera, tecknen kan vara svarta och/eller
rödgula (tan). Tanfärgen kan vara från mycket ljust gulrött till
djupt kastanjerött.
Storlek/vikt
Mankhöjd
Vikt
Fel
Diskvalificerande fel
Testiklar
Idealmankhöjd: 25-30 cm
Vikten skall vara densamma som 1 kg per 5 cm mankhöjd, dvs.
en 25 cm hög hund skall väga ca 5 kg och en 30 cm hög hund
skall väga ca 6 kg.
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande
till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.


Svenska Kennelklubben
163 85 SPÅNGA
Besöksadress Rinkebysvängen 70
Telefon 08-795 30 00 Telefax 08-795 30 40
Webbplats www.skk.se
E-post till Arbetsgruppen för standardfrågor
agstandard@skk.se